150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy - Phần 4: Câu 91- 120

Tài liệu 150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy A1 P.4

Phần 4: từ câu 91 đến câu 120.

Câu trả lời in đậm là đáp án đúng, các từ khoá được đổ màu, in nghiêng cho dễ nhận biết.

 Câu 91-105:

 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-a1-91
 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-a1-92
 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-a1-93
 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-a1-94
 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-a1-95
 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-a1-96
 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-a1-97
 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-a1-98
 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-a1-99
 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-a1-100
 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-a1-101
 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-a1-102
 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-a1-103
 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-a1-104
 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-a1-105
 • Câu 91
 • Câu 92
 • Câu 93
 • Câu 94
 • Câu 95
 • Câu 96
 • Câu 97
 • Câu 98
 • Câu 99
 • Câu 100
 • Câu 101
 • Câu 102
 • Câu 103
 • Câu 104
 • Câu 105

 Câu 116-120:

 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-a1-106
 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-a1-107
 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-a1-108
 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-a1-109
 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-a1-110
 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-a1-111
 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-a1-112
 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-a1-113
 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-a1-114
 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-a1-115
 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-may-116
 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-may-117
 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-may-118
 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-may-119
 • ly-thuyet-thi-bang-lai-xe-may-120
 • Câu 106
 • Câu 107
 • Câu 108
 • Câu 109
 • Câu 110
 • Câu 111
 • Câu 112
 • Câu 113
 • Câu 114
 • Câu 115
 • Câu 116
 • Câu 117
 • Câu 118
 • Câu 119
 • Câu 120

>>>Xem 150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1 P5 - Câu 121-150 tại đây

 

thi-thu-ly-thuyet-lai-xe

Mong các học viên thấy tài liệu 150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy A1 hữu ích, vui lòng SHARE  LIKE website để truyền tải nhiều hơn tới những học viên khác như một hình thức ủng hộ nhà trường.

Trân trọng!

Nếu bạn có thắc mắc, cần được tư vấn vui lòng để lại phản hồi bên dưới, cảm ơn bạn