150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy - Phần 2: Câu 31- 60

Tài liệu 150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy A1

Mẹo thi bằng lái xe máy xem tại đây

Phần 2: Từ câu 31 đến câu 60.

Câu trả lời in đậm là đáp án đúng, các từ khoá được đổ màu, in nghiêng cho dễ nhận biết.

 Câu 31- 45:

 • Câu hỏi 31: Khi điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, những hành vi nào không được phép?
  1 - Buông cả hai tay hoặc đi xe bằng một bánh đối với xe hai bánh, bằng hai bánh đối với xe ba bánh; chạy quá tốc độ quy định.
  2-  Sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác và chở vật cồng kềnh; để chân chống quẹt xuống đất và các hành vi khác gây mất trật tự an toàn giao thông.
  3-  Chạy đúng tốc độ quy định và chấp hành đúng quy tắc giao thông đường bộ.
 • Câu hỏi 32: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của ai?

  1-  Là trách nhiệm của ngành Giao thông vận tải và ngành Công an.
  2-  Là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
  3-  Là trách nhiệm của cảnh sát giao thông.
 • Câu hỏi 33: Tạl nơi đường giao nhau, khi đèn điều khiển giao thông có tín hiệu vàng, người điều khiển phường tiện phải thực hiện như thế nào?
  1 - Phải cho xe dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp; trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường.
  2-  Phải cho xe nhanh chóng vượt qua vạch dừng để đi qua đường giao nhau và chú ý đảm bảo an toàn; khi đèn tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát người đi bộ để bảo đảm an toàn.
  3-  Cả hai ý nêu trên.
 • Câu hỏi 34: Biển báo hiệu đường bộ gồm những nhóm nào, ý nghĩa của từng nhóm?

  1-  Nhóm biển báo cấm để biểu thị các điều cấm; nhóm biển báo hiệu nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra; nhóm biển hiệu lệnh để báo hiệu các hiệu lệnh phải thi hành.
  2-  Nhóm biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết; nhóm biển phụ để thuyết minh bổ sung các loại biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn.


 • Câu hỏi 35: Tại nơi đường giao nhau, khi người điều khiển giao thông ra hiệu lệnh bằng hai tay hoặc một tay giang ngang dể báo hiệu thì người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
  1 - Người tham gia giao thông ở phía trước và ở phía sau người điều khiển giao thông phải dừng lại; người tham gia giao thông ở phía bên phải và bên trái người điều khiển được đi.
  2-  Người tham gia giao thòng ở phía trước và ở phía sau người đièu khiển giao thông được đi thẳng; người tham gia giao thông ỏ’ phía bên phải và bên trái người điều khiển được đi thẳng và rẽ phải.
 • Câu hỏi 36: Tại nơi đường giao nhau, khi người điều khiển giao thông ra hiệu lệnh tay giơ thẳng đứng để báo hiệu thì người tham gia giao thông phải đi như thế nào?

  1 - Người tham gia giao thông ở phía trước và ở phía sau người điều khiển giao thông phải dừng lại; người tham gia giao thông ở phía bên phải và bên trái người điều khiển được đi.
  2-  Người tham gia giao thông ở các hướng phải dừng lại.
  3-  Tất cả các trường hợp trên.

 • Câu hỏi 37: Tại nơi đường giao nhau, khi người điều khiển giao thông ra hiệu lệnh bằng tay phải giơ về phía trước để báo hiệu thì người tham gia giao thông phải đi như thế nào?
  1-  Người tham gia giao thống ở phía sau người điều khiển phải dừng lại; người ở phía trước người điều khiển được rẽ trái; người ở phía bên trái người điều khiển được rẽ trái; người đi bộ qua đường phải dừng lại sau lưng người điều khiển giao thông.
  2-  Người tham gia giao thông ở phía sau và bên phải người điều khiển phải dừng lại; người ở phía trước người điều khiển được rẽ phải; người ở phía bên trái người điều khiển giao thông được đi tất cả các hướng; người đi bộ qua đường phải đi sau lưng người điều khiển giao thông.
 • Câu hỏi 38: Trên đường giao thông, khi hiệu lệnh của ngườỉ điều khiển giao thông trái với hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo hiệu thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh nào?
  1-  Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.
  2-  Hiệu lệnh của đèn điều khiển giao thống.
  3-  Hiệu lệnh của biển báo hiệu đường bộ.
 • Câu hỏi 39: Tại nơi có biển hiệu cố định lạí có báo hiệu tạm thời thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của báo hiệu nào?
  1-  Biển báo hiệu cố định.
  2-  Báo hiệu tạm thời.
 • Câu hỏi 40: Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi như thế nào?

  1 - Cho xe đi trên bất kỳ làn đường nào; khi cần thiết phải chuyển làn đường, người lái xe phải có đèn tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.
  2-  Phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.
  3-  Phải cho xe đi trong một làn đường, khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước, chú ý quan sát để bảo đảm an toàn.


 • Câu hỏi 41: Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ và xe cơ giới phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

  1-  Xe thô sơ phải đi trên làn đường bên trái trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên phải.
  2-  Xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng; xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.
  3-  Xe thô sơ đi trên làn đường phù hợp không gây cản trở giao thông, xe cơ giới, xe máy chuyẻn dùng đi trên làn đường bên phải.
 • Câu hỏi 42: Trên đường có nhiều làn đường, người điều khiển phương tỉện tham gia giao thông sử dụng làn đường như thế nào là đúng?
  1-  Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và đảm bảo an toàn.
  2-  Phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi chuyển với tốc độ thấp hơn đi về bên trái.
  3-  Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái; phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi chuyển với tốc độ thấp hơn đi về bên phải.
 • Câu hỏi 43: Xe sau có thể vượt lên bên phải xe khác đang chạy phía trước trong trường hợp nào?
  1-  Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái; khi xe điện đang chạy giữa đường.
  2-  Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.
  3-  Khi có đủ khoảng trống để vượt xe.
 • Câu hỏi 44: Người lái xe phải làm gì khi quay đầu xe trên cầu, gầm cầu vượt, đường ngầm hay khu vực đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt?
  1-  Không được quay đầu xe.
  2-  Lợi dụng chỗ rộng và phải có người làm tín hiệu sau xe để bảo đảm an toàn.
  3-  Lợi dụng chỗ rộng có thể quay đầu được để quay đầu xe cho an toàn.
 • Câu hỏi 45: Khi muốn chuyển hướng, người lái xe phải thực hiện như thế nào?
  1-  Người điều khiển phương tiện phải tăng tốc độ và có tín hiệu báo hướng để rẽ.
  2-  Người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ; chỉ cho rẽ chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác.
  3-  Trong khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ; nhường đường cho các xe đi ngược chiều.
 • Câu 31
 • Câu 32
 • Câu 33
 • Câu 34
 • Câu 35
 • Câu 36
 • Câu 37
 • Câu 38
 • Câu 39
 • Câu 40
 • Câu 41
 • Câu 42
 • Câu 43
 • Câu 44
 • Câu 45

Câu 46- 60:

 • Câu hỏi 46: Khi tránh xe đi ngược chiều, các xe phải nhường đường như thế nào là đúng?

  1-  Nơi đường hẹp chỉ đủ cho một xe chạy và có chỗ tránh xe thì xe nào ở gần chỗ tránh hơn phải vào vị trí tránh, nhường đường cho xe kia đi.
  2-  Xe xuống dốc phải nhường đường cho xe đang lên dốc; xe nào có chướng ngại vật phía trước phải nhường đường cho xe không có chướng ngại vật đi trước.
  3-  Xe lên dốc phải nhường đường cho xe xuống dốc.
 • Câu hỏi 47: Ban đêm xe cơ giới đi ngưọc chiều gặp nhau, đèn chiếu sáng phải được sử dụng như thế nào?
  1-  Phải chuyển từ đèn chiếu gần sang đèn chiếu xa.
  2-  Phải chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần.
 • Câu hỏi 48: Khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải làm gì?
  1-  Phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên trái để nhường đường.
  2-  Phải nhanh chóng tăng tốc độ, tránh sát fê đường để nhường đường cho xe ưu tiẽn; cấm các hành vi gây cản trở xe ưu tiên.
  3-  Phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường; không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
 • Câu hỏi 49: Tại nơi đường giao nhau báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào?
  1-  Phải nhường đường cho xe đi bên phải.
  2-  Xe báo hiệu xin đường trước xe đó được đi trước.
  3-  Phải nhường đường cho xe đi bên trái.
 • Câu hỏi 50: Tại nơi đường giao nhau, người lái xe đang đi trên đường không ưu tiên phải nhường đường như thế nào?
  1-  Nhường đường cho xe đi ở bên phải mình tới.
  2-  Nhường đường cho xe đi ở bên trái mình tới.
  3-  Nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính tử bất kỳ hướng nào tới.
 • Câu hỏi 51: Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phương tiện phải nhường đường như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

  1-  Phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải.
  2-  Xe báo hiệu xin đường trước xe đó được đi trước.
  3-  Phải nhường đường cho xe đi đến từ bên trái.
 • Câu hỏi 52: Trên đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, cầu đường bộ đi chung với đường sắt thì loại phương tiện nào được quyền ưu tiên đi trước?

  1-  Phương tiện nào bên phải không vướng.
  2-  Phương tiện nào ra tín hiệu xin đường trước.
  3-  Phương tiện giao thông đường sắt.
 • Câu hỏi 53: Tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức vớỉ đường sắt chỉ có đèn tín hiệu hoặc chuông báo hiệu, khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu, người tham gia giao thông phải dừng lại ngay và giữ khoảng cách tối thiểu bao nhiêu mét tính từ ray gần nhất?

  1-  5,00 m.
  3-  4,00 m.
  2-  3,00 m.
  4-  7,00 m.
 • Câu hỏi 54: Người lái xe phải làm gì khi điều khiển xe vào đường cao tốc?

  1 - Phải có tín hiệu xin vào và phải nhường đường cho xe đang chạy trên đường; khi thấy an toàn mới cho xe nhập vào dòng xe ở làn đường sát mép ngoài.
  2-  Phải có tín hiệu và tăng tốc độ vào đường cao tốc.
  3-  Nếu có làn đường tăng tốc thì phải cho xe chạy trên làn đường đó trước khi vào làn đường của đường cao tốc.
 • Câu hỏi 55: Người lái xe phải làm gì khi điều khiển xe ra khỏi đường cao tốc?

  1-  Phải thực hiện chuyển dần sang làn đường phía bên phải, nếu có làn đường giảm tốc thì cho xe chạy trên làn đường đó trước khi rời khỏi đường cao tốc.
  2-  Phải thực hiện chuyển ngay sang các làn đường phía bên phải, nếu có làn đường giảm tốc thì phải cho xe chạy trên làn đường đó trước khi rời khỏi đường cao tốc. • Câu hỏi 56: Những trường hợp nào ghi ở dưới đây không được đi vào đường cao tốc trừ người,  phương tiện, thiết bị phục vụ cho việc quản lý, bảo trì đường cao tốc?

  1 - Người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy và xe ô tô.
  2-  Xe mô tô và xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế lớn hơn 70km/h.
  3-  Người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70km/h.
 • Câu hỏi 57: Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong hầm đường bộ ngoài việc phải tuân thủ các quy tắc giao thông còn phải thực hiện những quy định nào dưới đây?

  1-  Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phải bật đèn; xe thô sơ  phải bật đèn hoặc có vật phát sáng báo hiệu; chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định.
  2-  Xe cơ giới phải bật đèn ngay cả khi đường hầm sáng; phải cho xe chạy trên một làn đường và chỉ chuyển làn ở nơi được phép; được quay đầu xe, lùi xe khi cần thiết.
  3-  Xe máy chuyên dùng phải bật đèn ngay cả khi đường hầm sáng; phải cho xe chạy trên một làn đường và chỉ chuyển làn ở nơi được phép; được quay đầu xe, lùi xe khi cần thiết.
 • Câu hỏi 58: Người ngồi trên xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách khi nào?

  1 - Khi tham gia giao thông đường bộ.
  2-  Chỉ khi đi trên đường cao tốc.
 • Câu hỏi 59: Người điểu khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy được phép chở tối đa 2 người trong những trường hợp nào?

  1-  Chở người bệnh đi cấp cứu; trẻ em dưới 14 tuổi.
  2-  Áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.
 • Câu hỏi 60: Người điểu khỉển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện những hành vi nào dưới đây?

  1-  Đi xe dàn hàng ngang.
  2-  Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác; sử dụng ô, điện thoại đi động, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính).
  3-  Chở người bệnh đi cấp cứu; trẻ em dưới 14 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.
 • Câu 46
 • Câu 47
 • Câu 48
 • Câu 49
 • Câu 50
 • Câu 51
 • Câu 52
 • Câu 53
 • Câu 54
 • Câu 55
 • Câu 56
 • Câu 57
 • Câu 58
 • Câu 59
 • Câu 60

 

>>> Xem 150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1 p3 - Câu 61-90

 

thi-thu-ly-thuyet-lai-xe

 

Mong các học viên thấy bộ tài liệu 150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe Máy A1 hữu ích, vui lòng SHARE  LIKE website để truyền tải nhiều hơn tới những học viên khác như một hình thức ủng hộ nhà trường.

Trân trọng!

Nếu bạn có thắc mắc, cần được tư vấn vui lòng để lại phản hồi bên dưới, cảm ơn bạn

Hỗ Trợ Trực Tuyến

      ho-tro-truc-tuyen-zalo-moi

+84:0902.369.171 

ho-tro-truc-tuyen-viber-moi

+84:0902.369.171

Hotline:
0902.369.171
0974.145.171